ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมISออนไลน์

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมIS 1/2564

  1. ตรวจสอบ เลือกเสรี ที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อISที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกISที่สนใจก่อนลงทะเบียนIS
  2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
  3. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข 13 หลัก หลังจากนั้น ระบบจะให้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนจริงของนักเรียนเพื่อยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
  4. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ลงไป เพื่อใช้สำหรับเข้าระบบในครั้งต่อไป
  5. เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนIS ต่อไป
  6. หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกISได้เลย
  7. หน้าจอบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน จะปรากฎครั้งแรก และครั้งเดียว ที่ทำการ ตรวจสอบข้อมูล

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกIS
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรม  เลือกIS
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 เลือกISเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
3. ให้นักเรียนลงทะเบียน
เลือกISได้ตั้งแต่ วันที่   1   มิถุนายน 2564

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  นายรัษฎา  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน : 1234567890123 (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเลือกIS ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ