คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมเลือกเพิ่มเติม​
คุณสามารถแก้ไขข้อกำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ที่
เมนู จัดการข้อมูลพื้นฐาน - ตั้งค่าข้อกำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม